Årets företagare i Vännäs 2013

Motiveringen lyder: "Årets företagare i Vännäs går till två bröder som för sex år sedan tog över Vännäs största privatägda företag. De har fortsatt expandera den verksamhet deras far grundade genom två strategiska nyförvärv.
År 2012 förvärvades P O Glaas åkeri AB, en verksamhet med 23 anställda som man nu inkorpererat till verksamheten i Vännäs kommun. 
I slutet av 2013 köptes resterande aktier i Allmiljö AB vilket tillförde ytterligare 25 anställda till koncernen. 

De har dessutom på ett modigt sätt gått in i affärsprojekt som ligger utanför deras ordinarie verksamhetsområden genom att tillsammans med Indexatorgruppen och Lerstenen förvärva området Umestan. 

Med dessa förvärv har omsättningen ökat 127 miljoner 2011 till över 200 miljoner 2013 och antalet anställda har under samma period växt från 80 till 130 personer.