Transportverksamhet utökas med förvärv i Örnsköldsvik

Den 1 mars förvärvar Kaj Johansson Åkeri AB transportverksamhet gällande bland annat flis, biobränsle och virke från Timmer och Godshantering AB. Detta förvärv stärker oss som leverantör i såväl Örnsköldsviksregionen, som en stark transportör efter Norrlandskusten till nya och befintliga kunder inom exempelvis sågverk, industrier och värmeverk. 

Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla vårt uppdrag med fortsatt fokus på hög service och leveranskvalitet, ökad säkerhet och hållbara transportlösningar samt miljövänliga transporter med ökad fyllnadsgrad och lägre utsläpp av CO2

Befintliga kundavtal fortsätter att gälla med oförändrade villkor och du som kund kan till 100 % ägna er åt er kärnverksamhet - vi tar hand om de resurser som blir över och hanterar dessa på bästa sätt ur ett miljömässigt, ekonomiskt och resurseffektivt perspektiv. 

I förvärvet ingår fem flisekipage samt nio medarbetare som följer med i övergången till oss. 

Matts Bylin, VD för Timmer och godshantering i Örnsköldsvik AB, känner en trygghet med detta förvärv då överlåtelsen sker till en mångårig samarbetspartner med hög service och kvalitet. Vidare skapas en fortsatt trygghet för våra kunder då vi även fortsättningsvis kommer att samarbeta med utlastning av material för att skapa bästa möjliga service för er.

Om ni har ytterligare frågor kring detta, vänligen kontakta VD Stefan Johansson på tel. 0935-399 62, e-post stefan.johansson@kajs.se  alternativt affärsområdeschef Peter Skånberg tel. 0935-399 65, e-post peter.skanberg@kajs.se.