Snabba materialleveranser till Vännäs kommun

Gatukontoret använder grus i olika dimensioner till exempelvis sina gatuprojekt, planer och olika anläggningar. Man beställer också morän för att täcka in deponi, matjord för skötsel av gräsytor och bergskross som erosionsskydd vid invallningar mot Umeälven.

– Samarbetet med Kaj Johanssons Åkeri fungerar klockrent, säger Christer Nygren, gatuchef på Vännäs kommun. De levererar bland annat grus till våra vägprojekt, och vi får vad vi behöver när vi ska ha det. Om det är akut, till exempel vid en VA-läcka, så levererar de alltid snabbt.

– Inom kommunen utför vi ofta våra markarbeten i egen regi, säger Christer. När vi till exempel ska gräva ner VA-rör står Kaj Johanssons Åkeri för bandgrävare med förare, medan vår personal tar hand om resten. Som jag ser det är deras maskinförare både erfarna och mycket kompetenta. Och det är alltid lätt att ha göra med dem.