Lastväxlare

Till ditt förfogande har vi ett tiotal egna lastväxlarbilar och ett flertal underentreprenörer. Dessa transporterar containers eller flak i storlekar från 3 till 40 m3. Det är även vanligt att vi med lastväxlarnas hjälp flyttar större maskiner, fordon, bodar eller liknande.

Ett typiskt uppdrag för våra lastväxlare är att ställa ut, tömma och hämta containrar och flak med avfall, i huvudsak bygg- och rivningsavfall. Avfallet kör vi sedan till godkända återvinningsanläggningar. Vanliga kunder är byggföretag, värmeverk, reningsverk och ÅVC-anläggningar. 

Vill du veta mer om transporter med våra lastväxlare? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss