Kontakt

Vi uppskattar när du hör av dig. Välkommen!

Kontakta oss Camilla Kajs

Huvudkontor i Vännäsby
Våra öppettider är 07.00 - 16.00 på vardagar.
Direkt: 0935 - 399 60
Fax: 0935 - 206 30 

Besöksadress : Företagsvägen 7
911 35 Vännäsby 
Hitta hit!

Faktureringsadress:
Kaj Johansson Åkeri AB
FE5685 Motkod 992
831 90 ÖSTERSUND 

E-post för PDF-fakturor:  kj.akeri(at)pdf.scancloud.se

Allmiljö i Umeå AB byter också faktureringsadress samtidigt, se mer information på Allmiljös hemsida

Referens ska uppges på fakturorna. Referens kan vara registreringsnummer, kostnadsställe eller ett fyrställigt projektnummer.

Beställarens namn får gärna finnas med på fakturan, dock ej i referensfältet. Undantag från referenskravet beviljas endast i särskilda fall där annan överenskommelse träffas.

 

Ägare/Styrelse

Stab

Verkstad

Mark & Anläggning

Täkt & Maskin

Transport & Logistik

Slam & Renhållning (Allmiljö)

Koncernledningsgrupp