Viktiga milstolpar i vår historia

2021 förvärvas Timmer och Godshantering i Örnsköldsviks åkeriverksamhet vilket ger ett tillskott på 5 flisekipage inklusive 9 kompetenta medarbetare.

2021 säljs Allmiljös affärsområde Miljö & Återvinning till Stena Recycling AB som därmed tar över återvinningsanläggningarna Magneten på Kontaktvägen i Umeå, Servicegatan i Skellefteå samt Nordmalings ÅVC inklusive våra kundavtal och våra medarbetare inom detta område. Affären är en del i en strategi för att renodla vår kärnverksamhet och fokusera mer på transporttjänster och logistiklösningar. 

2019 vi har över 200 anställda och över 100 lastbilar i koncernen. 

2018 bolagets hittills största kontrakt tecknades. På uppdrag av Vafab sköter vi insamling av hushållsavfall i sammanlagt 11 kommuner i Västmanland/Uppland. 

2018 vi öppnar vår återvinningsanläggning på Servicegatan i Skellefteå. 

2017 nya lokaler byggs för personal och avfallshantering på vår återvinningsanläggning i Umeå. 

2017 tankbilsverksamhet på uppdrag av Skelleftebränslen och Skoogs Bränsle etableras även i Skellefteå och Piteå. 

2016 återvinningsanläggning etableras i Nordmaling på uppdrag av kommunen.

2014 fusionerades dotterbolaget PO Glaas Åkeri med Kaj Johanssons Åkeri vilket innebär att transportverksamheten av biprodukter från sågverk - flis, bark och grot - bedrivs helt i Kajs regi från och med 2015

2014 startade Kaj Johansson Gruppen upp ett nytt bolag tillsammans med tre andra aktörer med ambitionen att etablera Umeås första tankställe för gas. Detta projekt kunde tyvärr inte slutföras men vi ser fram emot att medverka i fler satsningar på förnyelsebara drivmedel. 

2014 koncernen arbetsmiljöcertifieras enligt OHSAS 18001, från och med 2020 är certifikatet i nya ISO 45001 standarden.

2014 blev Stefan och Per-Jonas Johansson utsedda till Årets företagare i Vännäs 2013.

2013 förvärvade vi samtliga aktier i Allmiljö som nu är ett helägt dotterbolag med en omsättning på 80 Mkr och sysselsätter ett 50-tal personer, både egna medarbetare och underentreprenörer. 

2012 förvärvade vi även Umestans företagspark tillsammans med Lerstenen, Indexator och Cinox till en total köpesumma om 470 Mkr. Umestans företagspark (gamla I20-området i Umeå) har idag 55 000 kvm uthyrningsbar yta samt byggrätt på ytterligare 20 000 kvm. Innehavet i Umestan såldes till övriga delägare under 2020. 

2012 förvärvade vi det välskötta transportbolaget PO Glaas Åkeri AB med 25 anställda och en omsättning på cirka 40 Mkr. Åkeriet transporterar i första hand biprodukter från sågverksindustrin såsom flis, spån och bark.

2012 fick vi det stora Trafiksäkerhetspriset, även kallat Stora Åkeripriset. I motiveringen står att läsa ”… Företaget har långtgående mål och mäter utfall och avvikelser. Det unika är företagets sätt att systematiskt arbeta och närma sig problematiken med trafiksäkerhet i alla aspekter. Deras arbetssätt står som ett stort föredöme för andra transportföretag.” 
Vårt företag - Historik - Stora Åkeripriset 2012 delpris.jpg

2008 slutfördes generationsskiftet då de båda sönerna Stefan och Per-Jonas Johansson tog över företaget.

2007 förvärvade vi fastigheten Magneten på Västerslätt och vår sorteringsanläggning flyttades dit. Verksamheten har sedan dess utvecklats och vuxit, bland annat med återvinningsramp för företagskunder som själva vill lämna sitt avfall med t ex personbil och släpvagn. På Magneten sorterar och återvinner vi totalt femton fraktioner. Här säljer vi även grus och krossprodukter.

2005 kvalitets- och miljöcertifieras vi av SP enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2002 certifieras vi enligt ISO 9001 och ISO 14001 som första åkeri i Norrland inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

1999 startade vi Allmiljö. Ett bolag som driver och jobbar med insamling av hushållsavfall, återvinningscentraler, behandlingsanläggningar och tillhörande maskiner så som lastväxlare, liftdumprar, sopbilar och entreprenadmaskiner. Företaget har även omfattande uthyrningsverksamhet av containers för bygg- och rivningsavfall.

1998 startade vi återvinningsanläggningen på Starberget utanför Vännäs. Sedan dess har vår verksamhet inom återvinning vuxit starkt och vi har nu egna återvinningsanläggningar i både Umeå och Skellefteå. 

1997 skrev vi det första bulkkontraktet för transport av flytande bränsle, och så köpte vi vår första tankbil för diesel- och bensintransporter.

1992 utvecklade bolaget en ny organisation med nya kompetenser för att driva anläggningsprojekt i egen regi. Verksamhetsområdet Mark & Anläggning har vuxit starkt sedan starten. 

1990 förvärvade vi Minuers Åkeri med fjärrtransporter till Norge. Bolaget har sedan dess utvecklats ytterligare med bulktransporter.

1989 startade vi vår första bergtäkt. 

1986 fick vi det första kontraktet för hämtning av hushållsavfall i Vännäs kommun. Det var startskottet på vad som senare skulle bli etableringen av dotterbolaget Allmiljö som idag jobbar med miljö- och renhållningsverksamhet.

1981 påbörjades export och transport av hö till Norge.

1974 startade vi vår första grustäkt. 

1963 startades vår första sandtäkt. Täktverksamheten har varit en viktig grundbult i bolagets utveckling där vi idag förfogar över sex egna berg-, grus- och matjordstäkter i Umeå, Bjurholm och Vännäs. Täkterna utgör en viktig konkurrensfördel i stora anläggningsprojekt. 

1961 ropades den första lastbilen in på auktion. 

1960 grundades förutsättningarna för bolaget då den första traktorgrävaren köptes in av Kaj vid 16 års ålder.