Organisationen

En bred verksamhet som vår behöver en effektiv organisation. Kaj Johansson Gruppen är därför indelat i fyra tydligt avgränsade affärsområden. Samtliga med erfaren ledning som månar om nära samarbete mellan områdena för att främja attraktiva helhetslösningar. Syftet är alltid att ge dig som kund mervärden i form av enklare hantering och bättre totalekonomi.

Huvudkontor: Vännäsby

Ägare: Stefan Johansson och Per-Jonas Johansson
VD: Stefan Johansson
Styrelseordförande: 

Affärsområden:

Verksamhetsidé – Mark & Anläggning
Med egen modern maskinpark och kompetenta medarbetare ska vi driva entreprenadprojekt med goda och väldokumenterade resultat. För att stärka kundens affär ska vi erbjuda helhetslösningar som inkluderar material, transporter och avfallshantering. Miljöhänsynen ska prioriteras i varje projekt. 

Notering: Med väldokumenterade resultat avser vi att vi är bra på ordning och reda vilket ger bra kvalitet och säkra projekt. 

Verksamhetsidé – Täkt & Maskin
Med egna täkter inom grus, sand och jord samt med en modern maskinpark med stor bredd ska vi vara en intern och extern resurs för entreprenad- och anläggningsarbeten. För att stärka kundens affär ska materialförsäljning och maskintjänster ingå i helhetslösningar som ger enklare hantering och god totalekonomi. Miljöhänsynen ska prioriteras vid maskinval, transporter och maskindrift.

Notering: Möjligheten att vid entreprenader även kunna leverera krossprodukter ger mycket god totalekonomi för dig som beställare.

Verksamhetsidé – Transport & Logistik
Med egen modern fordonsflotta och kompetenta medarbetare ska vi transportera råvaror, material och produkter på ett miljömässigt, trafiksäkert och logistiskt effektivt sätt. För att stärka kundens affär ska vi erbjuda helhetslösningar där synergieffekter och bra totalekonomi prioriteras. Transportåtagandena ska präglas av flexibilitet och service.

Fordonstyperna flis, bulk (foder/tank) och lastväxlare ingår i affärsområdet. 

Notering: Med synergieffekter avser vi till exempel att vi i möjligaste mån strävar efter att se till att du som kund kan ta emot ett returlass vid en körning eller att du kan nyttja transporter som hör ihop med andra affärsområden. Det ger god totalekonomi och är fördelaktigt för miljön.

 Verksamhetsidé – Slam & Renhållning
Genom dotterbolaget Allmiljö bedrivs verksamhet inom slam och renhållning i flera kommuner, vi har även lastväxlare som utför transportuppdrag i Umeå- och Skellefteåregionen. Mer om detta finns att läsa på Allmiljös hemsida

Ledningsgruppen
Företagets ledningsgrupp består av VD Stefan Johansson, vice VD tillika affärsområdeschef för Täkt & Maskin Per-Jonas Johansson, affärsområdeschef Transport & Logistik Anders Brännlund, affärsområdeschef Slam & Renhållning Håkan Bergman, affärsområdeschef Mark & Anläggning Greger Hallnor, ekonomichef Björn Lauri, HR-chef Maria Forssell och hållbarhetsansvarig Veronica Lövgren.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!