Vägvinnande erfarenhet

Som erfarna vägbyggare åtar vi oss projekt av alla storlekar, från Europavägar till mindre gator och vägar. Arbetet utför vi antingen i egen regi eller som underentreprenör åt att andra anläggningsföretag.

Inom Kaj Johanssons Åkeri har vi en modern och effektiv maskinpark för de flesta typer av uppdrag inom väggbyggnation. Vi utför även mindre uppdrag åt vägföreningar eller liknande.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

Referenser
Vännäs kommun - Kv Kvarnen, nybyggnad av gata, VA-system och belysning. 
NCC Roads AB - E4 Kinnbäck-Jävre, underentreprenör.
Vägverket (nuvarande Trafikverket) - Totalentreprenad E12 cirkulationsplats Bomvägen.