Bergkross

Krossgrus 0-18

Slitlager på grusvägar och gårdsplaner. Packningsbart.

Materialförsäljning - bild på 0-18.jpg (1)

Krossgrus 0-35

Bärlager. Reparation, nybyggnation av vägar och uppställningsytor. Lämplig bäddtjocklek är 5-25 cm. Packningsbart.

Materialförsäljning - bild på 0-35.jpg

Krossgrus 0-70

Förstärkningslager.