Stenmjöl

Vi tillhandahåller stenmjöl i fraktionerna; 0-2 mm, 0-4 mm och 0-8 mm. Detta kan användas till bland annat justering och hårdgörning av gångbanor, fotbollsplaner och för plattsättning.