Städbark

Vi kan leverera städbark i allt från från små volymer till stora leveranser till såväl privatpersoner som företag. 

Städbark kan till exempel användas som tjälsäkring i samband med markarbeten. 

För mer information, kontakta oss på tel. 0935-399 73 eller mejla flis@kajs.se