Halkstopp

Vi tillhandahåller även material som är särskilt lämpligt för halkbekämpning. Materialet kallas för halkstopp och är av storleken 2-6 mm. Detta går givetvis även att använda till andra ändamål, exempelvis trädgårdsgångar.