Makadam Umeå

Krossgrus 8-16

Makadam ofta kallat gårdsgrus. Används till grusgångar och infarter. Dräneringar runt rör, hus och grundarbeten.

makadam umeå

Krossgrus 16-32

Dränering, grunder, med mera. 

Makadam